Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural antara lain dimaksudkan untuk membina karier PNS dalam jabatan struktural dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

 

     Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

 

     Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh mereka yang berstatus sebagai PNS. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila telah beralih status menjadi PNS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan.

 

 

Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural sesuai PP Nomor 13 Tahun 2002

NO.

ESELON

JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG

TERENDAH

TERTINGGI

PANGKAT

GOL/RU

PANGKAT

GOL/RU

1.

I a

Pembina Utama Madya

IV/d

Pembina Utama

IV/e

2.

I b

Pembina Utama Muda

IV/c

Pembina Utama

IV/e

3.

II a

Pembina Utama Muda

IV/c

Pembina Utama Madya

IV/d

4.

II b

Pembina Tingkat I

IV/b

Pembina Utama Muda

IV/c

5.

III a

Pembina

IV/a

Pembina Tingkat I

IV/b

6.

III b

Penata Tingkat I

III/d

Pembina

IV/a

7.

IV a

Penata

III/c

Penata Tingkat I

III/d

8.

IV b

Penata Muda Tingkat I

III/b

Penata

III/c

9.

V a

Penata Muda

III/a

Penata Muda Tingkat I

III/b

 

Penetapan organisasi Eselon Va dilakukan secara selektif.